Algemene Voorwaarden Stephanie Vroegop Coaching

 

De informatie die door Stephanie Vroegop Coaching wordt verstrekt heeft een educatief doel en is niet medisch van aard. Het is geen vervanging voor medisch of ander professioneel advies. De informatie en diensten die Stephanie Vroegop Coaching aanbiedt hebben niet de intentie om gebruikt te worden voor een medische diagnose of behandeling. Indien nodig zal er worden doorverwezen naar andere professionals.

De informatie die door Stephanie Vroegop Coaching wordt gegeven is afgestemd op jullie persoonlijke situatie en op maat gemaakt. Deze informatie mag niet worden gedeeld met andere partijen of personen.

Alle informatie en diensten die worden gegeven zijn gefundeerd op een gedegen opleiding en wetenschappelijk onderbouwde kennis en ervaring. Stephanie Vroegop Coaching is niet aansprakelijk voor onjuiste of verkeerd geïnterpreteerde informatie van deze informatie en diensten.

Stephanie Vroegop Coaching geeft aanbevelingen voor het verbeteren van het slaapgedrag van je kind. Het blijft echter je eigen beslissing om deze aanbevelingen toe te passen. Een consistente en volledige aanpak geeft het beste resultaat.

Betaling Slaapcoaching

  • De betaling dient voorafgaand aan het consult plaats te vinden.
  • Annuleren van de opdracht kan tot 1 week voor de geplande intake.
  • Er vindt geen restitutie plaats van de betaling zodra het slaapplan is toegestuurd.

Betaling Babymassage

  • De betaling dient voorafgaand aan de eerste cursusdag plaats te vinden.

Uitvoering opdracht / overeenkomst

  • Wanneer je de opdrachtbevestiging tekent, ga je automatisch akkoord met de Algemene Voorwaarden.
  • Na de intake start je binnen 1 week met de slaaptraining. Als je later wilt starten is er geen garantie op beschikbaarheid.
  • Tussentijds pauzeren van de training kan alleen in overleg, eventueel kan later de slaaptraining hervat worden.
  • Zowel Stephanie Vroegop Coaching als de opdrachtgever kunnen te allen tijde de opdracht beëindigen. Er zal geen restitutie van de betaling plaatsvinden.

 

StephanieVroegopCoaching