Privacyverklaring Stephanie Vroegop Coaching

 

INLEIDING

Privacy is een kostbaar goed! Daarom lees je in deze privacyverklaring alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld, hoe daarmee wordt omgegaan, waar jouw gegevens worden opgeslagen en voor welke doeleinden. Je leest hier ook wat jouw rechten zijn met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. Mochten er wetswijzigingen doorgevoerd worden dan zal ook deze privacyverklaring worden gewijzigd.

 

 

 1. Stephanie Vroegop Coaching

Deze privacyverklaring is van Stephanie Vroegop Coaching en van toepassing op alle producten en diensten vanuit de onderneming. Ik coach ouders bij het verbeteren van de slaap van hun kinderen en ik geef cursussen in babymassage. Voor beide diensten verzamel ik gegevens van jou en jouw kind en dus is het belangrijk dat je weet wat er met deze gegevens wordt gedaan en hoe je jouw voorkeuren rondom jouw gegevens kunt aangeven. Deze informatie kun je terugvinden in deze verklaring.

Stephanie Vroegop Coaching is gevestigd in Haarlem in de Van der Meerstraat 29 (2023 DX) en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder KvK nummer: 85403849.

 

 

 1. Doel en verwerking van gegevens

Stephanie Vroegop Coaching verzamelt voor een aantal doeleinden persoonsgegevens.

Het versturen van nieuwsbrieven
Stephanie Vroegop Coaching stuurt nieuwsbrieven via e-mail. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je naam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Stephanie Vroegop Coaching. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.

Contactformulier
De gegevens die jij invult op het contactformulier op de website van Stephanie Vroegop Coaching zullen worden verzameld. In dit formulier wordt gevraagd om jouw naam, emailadres en de reden voor contact. Deze gegevens worden verzameld om een voorstel of dienst aan te kunnen bieden.

Diensten
Stephanie Vroegop Coaching verzamelt gegevens van jou en je kind(eren) die in het kader van de overeengekomen dienstverlening nodig zijn. Daar valt onder andere onder:

 • NAW gegevens
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

 

 

 1. Ontvangers van jouw gegevens

De gegevens die Stephanie Vroegop Coaching ontvangt en verwerkt worden beheerd door middel van:

Mailchimp
De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.

Jaikwileenwebsite
De website van Stephanie Vroegop Coaching wordt gehost bij Jaikwileenwebsite. Gegevens die jij achterlaat op de website van Stephanie Vroegop Coaching en mails die je naar Stephanie Vroegop Coaching stuurt worden op de servers van Jaikwileenwebsite opgeslagen.

Cookies
Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein bestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of mobiele telefoon. Deze cookies worden gebruikt om de website beter te laten functioneren en het webbezoek te monitoren. De cookies die deze website gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan de website met deze cookies geoptimaliseerd worden. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

 

 1. Beveiliging

Stephanie Vroegop Coaching neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via stephanie@vroegopcoaching.nl.

 

 

 1. Jouw rechten

Recht op inzage
Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Stephanie Vroegop Coaching vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Stephanie Vroegop Coaching. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

Recht op rectificatie
Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Stephanie Vroegop Coaching. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Stephanie Vroegop Coaching. Je krijgt een bevestiging van de nieuwe gegevens per e-mail.

Recht op overdracht
Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Stephanie Vroegop Coaching opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Stephanie Vroegop Coaching al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

Recht op wissen van gegevens
Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Stephanie Vroegop Coaching vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

Recht op het indienen van een klacht
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Stephanie Vroegop Coaching niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.

Recht op het stoppen van gegevensgebruik
Wil jij niet dat Stephanie Vroegop Coaching jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

Het gebruik maken van deze rechten kan via stephanie@vroegopcoaching.nl onder toezending van een kopie ID-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, ID- bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt.

 

 

 1. Plichten

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Stephanie Vroegop Coaching de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Stephanie Vroegop Coaching met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen, dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

Stephanie Vroegop Coaching behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Stephanie Vroegop Coaching dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Stephanie Vroegop Coaching te beschermen. Daarbij tracht ik altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact met me op!

stephanie@vroegopcoaching.nl
Van der Meerstraat 29 | 2023 DX | Haarlem | BTW. Nr. NL004091464B37 | KVK Nr. 85403849